ЧЕРНОМОРСКИ ИНСTИТУТ

е неправителствена  организация, чиято  дейност е насочена към Черно море и Черноморския регион. Мисията на Черноморски институт  е да работи за опазването на Черно море, за развитието на Черноморския регион и в подкрепа на усилията България да заеме достойно място в политиките за Черно море и Черноморския регион.

Черноморският регион е изключително разнообразен, интересен и предизвикателен. Струва си да посветим повече усилия и дейности , за да го превърнем в привлекателно място за живот на хората. Да приложим на негова територия принципите на добросъседство, сътрудничество, да се включим като граждани в неговото истинско създаване. Арменски, Български, Грузински, Молдовски, Румънски, Руски, Турски и Украйнски – това са езиците на нашето взаимодействие и разбирателство. На тези езици могат да се водят дискусии и да се произвеждат общи политики, насочени към интересите на жителите на Черноморския регион.

Черноморският регион е перспектива. Може би все още недостатъчно осъзната, но с огромен потенциал. Черно море и Черноморският басейн могат да осигурят синия растеж на държавите и по-висок стандарт на гражданите.

Подобряването на сътрудничеството в черноморския басейн е важната задача, която трябва да се случи и Черноморски институт, заедно с други организации с подобна мисия, полагат  усилия в тази посока. 

Проекти

Проекти