ПОКАНА - Национална кръгла маса

  • 15.10.2023

 

„МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА’2023“

Отворена е програмата за Националната кръгла маса за 2023 година под наслов

„ЧЕРНО МОРЕ И СИНИЯТ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ“

Черноморски институт Ви кани да се включите в работата на Националната кръгла маса „МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА“, която ще се проведе на 3 ноември 2023 г. в ...

Повече

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Черноморски институт“

  • 20.08.2023

 

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Черноморски институт“

 

УС на СНЦ „Черномoрски институт“, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон №14,  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 08 Октомври 2023 г. (Неделя) от 19.00 часа, което ще се проведе в гр. Бургас, ул. ...

Повече

Морските фарове в рисунки

  • 19.08.2023

Конкурс, посветен на Европейския ден на морето’23