Управителен съвет:

Управител: Милен Димитров

Организационни звена :           

Група основни дейности  -  Ръководител доц. Маруся Любчева

Група конференции- Ръководител д-р Сабина Георгиева

Група експерти  проекти – Ръководител Милен Димитров

Група организиране на партньорства – Ръководител доц. Дончо Керемидчиев

ЦИПО – Директор доц. Маруся Любчева

 

 

Черноморски Институт има подписани партньорски споразумения със следните организации:

  • Фондация "Аве-Мария" - Констанца - Румъния
  • Асоциация "Обединени Експерти"
  • Асоциация "Българска земя"
  • Асоциация "Дунавски диалог"
  • Бургаската търговско-промишлена палата
  • Бургаската туристическа камара
  • БАУРЧР