• 17.01.2021

Професор, доктор на икономическите науки,
доктор на науките (Национална сигурност),
доктор на науките (Социални дейности), инж. Венелин Терзиев Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България vkterziev@gmail.com

Професор, доктор, инж. Маруся Любчева Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, България milyubcheff@gmail.com

Резюме: Докладът третира предизвикателствата, стоящи пред висшето образование, свързани с демографските проблеми и качеството на управление на процесите. Свободното движение и единното образователно пространство променят нагласите, особено на младите хора, и избора им къде да получат образованието си. Необходима е промяна на управление в образованието, за да се намерят решения на дефицитите и да се изгради модел на „ангажирани университети“, в които качеството на образованието се поддържа на ниво, съответстващо на обществено икономическите процеси.

Ключови думи: висше образование, демография, човешки ресурс, качество.

JEL: I20, P00

 

Изтеглете PDF fileВъведете коментар