Портал на Европейския съюз

http://europa.eu/

Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/

Съвет на ЕС

http://www.consilium.europa.eu/

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/

Съд на Европейските общности

http://www.curia.europa.eu/

Европейска сметна палата

http://www.eca.europa.eu/

Европейски омбудсман

http://www.ombudsman.europa.eu/

Европейска централна банка

http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска инвестиционна банка

http://www.eib.org/

Европейски икономически и социален съвет

http://www.eesc.europa.eu/

Комитет на регионите

http://www.cor.europa.eu/

Европейска служба за подбор на персонал

http://europa.eu/epso/

Европейско училище по администрация

http://europa.eu/eas/index_en.htm

Агенции на общността

http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm

Изпълнителна агенция  по образование, аудиовизия и култура на ЕК

http://eacea.ec.europa.eu/static/2007/index_en.htm

 


 

Съвет на Европа

http://www.coe.int/

Европейски съд по правата на човека

http://www.echr.coe.int/echr/

Организация на обединените нации

http://www.un.org/english/

Северноатлантически съюз

http://www.nato.int/

Световна търговска организация

http://www.wto.org/

 


 

Партия на европейските социалисти

http://www.pes.org/

Българска социалистическа партия

http://www.bsp.bg/

 


 

Български парламент

http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg&r=n

Министерски съвет на РБългария

http://www.government.bg/

Министерства на РБългария

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0014&g=

Структурни фондове на ЕС

http://www.eufunds.bg/

   
Членове на ЕП  

Атанас Папаризов

профил

Евгени Кирилов

профил

Илияна Йотова

профил

Кристиян Вигенин

профил