Проект № 2.2.1.73194.264
“Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013

  1. Архив

  1.1 Работна среща и обучение в Бургас- 01-05.07.2014

  В началото на месец юли  (01-05.07. 2014 г.) в гр Бургас   се  проведе Техническа среща и обучение на обучители за работа с Уеб базирания софтуер за оценка и анализ на риска от нефтени разливи в Черно море по Проект ”Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция  на екологични и технологични рискове в Черно море  (IUCRISKMAN.

  Домакини на събитията бяха  Университет „Проф. д-р Асен Златаров" и Черноморски институт, които посрещнаха своите международните партьори:

  Морски университет от гр. Констанца,  Румъния, 

  Национален морски университет от гр. Одеса, Украйна

   В рамките на техническата среща бяха  представени различни гледни точки, мнения и анализи, свързани с управлението и оценката на  икономическите, технологичните и екологичните рискове, в акваторията на Черно море, включително и рисковете за човешкото здраве.

  Разгледани и методологиите за анализ и оценка на различните видове рискове в Черно море, предмет на изучаване в следдипломния квалификационен курс по проекта.

   Представена беше и концепцията за следдипломна квалификация и създаването на междууниверситетски център за оценка и анализ на екологични и технологични рискове в Черно море.  

   По време на събитието беше представен  Уеб базираният софтуер за оценка и анализ на риска от нефтени разливи, превенция и обучение в Черно море и практически беше обяснен начинът на работа с него.

  В края на обучението, участниците в него получиха сертификати за преминатото обучение от обучаващите експети и ръководителя на проекта – доц.д-р Ирена Марковска.

  1.2 Семинар 1 по проекта – 06-09.02.2014 г., Констанца

  От 6 до 9 февруари 2014 г. в гр. Констанца, Румъния се проведе Семинар 1 по проекта -  «Инциденти и катастрофи в Черно море- анализ на причините и последствията». В него участваха четирите партньорски организации:  Бенефициентът- Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, Пратньор 1 - Морски университет в гр. Констанца,  Румъния, Пратньор 2 - Национален морски университет в гр. Одеса, Украйна и Пратньор 3 - Черноморски институт в гр. Бургас. Освен тях в Семинара взеха участие и редица представители на крайните бенефициенти от Румъния:

  1. Префектура Констанца
  2. Градски съвет Констанца
  3. Оперативен Комитет за ликвидиране на морското замърсяване Констанца
  4. Агенция за екологична защита на околната среда Констанца
  1. Инспектират за ликвидиране на кризи “Доброджея’, Констанца
  2. Румънски Морски власти
  3. Ръководство по управление на пристанището в Костанца
  1. Национален институт за морски изследвания и развитие  "Григор Антипа" Костанца
  2. Университет “Овидиус” Костанца
  3. Национален институт за морска геология и геоекология –ГеоЕкоМар
  4. Сдружение Доброджея Норд
  5. НПО Маре норструм
  6. местни обществени организации

  В рамките на семинара се организира пресконференция за представяне на проекта пред румънската общественост. Домакините на събитието -  в Морски Университет Констанца организираха презентация на лаборатории и симулатори, които представляваха огромен интерес за всички участници в Семинар 1 и гости. Представени бяха:

  • Симулатор за радарна навигация и електроника
  • Симулатор за динамична позиция
  • Симулатор за навигация
  • Комплексен симулатор за навигация
  • Симулатор на двигател
  • “Компютърен помощен дизайн (CAD)” Лаборатория
  • “Инженеринг и защита на околната среда в индустрията” Лаборатория.

       По време на четирите семинарни дни се изнесоха  редица доклада и презентации, които ще бъдат включени в брошурата “Инциденти и катастрофи в Черно море- анализ на причините и последствията”. Брошурата ще е двуезична – ще излезе на  национален език  и на английски език и ще се отпечата и разпространи в България, Румъния и Украйна.    

      Семинар 2 завърши с техническа среща парньорите за проектните дейности и за предстоящите събития. Бяха събрани, разработените по проекта въпросници, които ще бъдат основата за разбработването на уеб базирането софтуерно приложение за оценка, управление и превенция на екологични, технологични и екологични рискове в Черно море.

  1.3 Работна  среща и представяне на проекта в Бургас, 07-10.11.2013 г.

  В периода 7- 10 ноември 2013 год. Бенефициентът - Университет «проф. д-р Асен Златаров», домакинства работна среща  на тема  «Мениджмънт на екологичния риск и оценка на риска с цел превенция в Черноморски регион», по проекта.  На уъркшопа присъстваха представители от Университета, на Черноморския институт – гр.Бургас и на двата чуждестранни партньора - Морски Университет в Констанца,  Румъния и Националния  Морски Университет в Одеса,  Украйна.

  В рамките на събитието  се организира пресконференция за  популяризиране на проекта пред Бургаската общественост и медии (на 8.11.2013 г. в хотел Аква, гр. Бургас). Сред гостите бяха: доц. Маруся Любчева - автор на проектната идея и настоящ Евродепутат, г-н Евгени Врабчев- заместник областен управител на Област Бургас, Зам. Ректорите на Университет «проф. Д-р Асен Златаров»  - проф. Валентин Ненов, доц. Магдалена Миткова  и доц. Петранка Пипева.  На събитието присъстваха много граждани и  представители на медии от Бургас и  региона. Поздравления към присъстващите отправиха  проектните партньори - ректора на Морския Университет в гр. Констанца: проф. Виолета Чукур и заместник ректора на Националния Морски Университет в гр. Одеса - Проф. Сергей Руденко, доц. Магдалена Миткова от името на Ръководството на Университет „проф. д-р Асен Злаптаров”, Милен Димитров- от името на Черноморски институт.

  Бяха проведени и срещи на проектните партньори с представители на някои от заинтересованите страни по проекта, в това число   Областна Управа -   Бургас  и  Пристанище -  Бургас.

  В края на техническата среща се прие  съвместна работна програма за целия двугодишен прериод, с  план за работа по обучителните мероприятия, предвидени в проекта – разработване на програма за следдипломна квалификация и организиране на обучение на 21 студенти от трите университета чрез конферентна връзка.

  2. Предстоящо

  В периода септември- октомври 2014 г., в Черноморски институт – Бургас предстои обособяването и оборудването на риск- инфо точка за създаване на възможност за обучение по въпросите на управлението и оценката на екологичния и технологичния риск в Черно море, посредством интерактивна връзка между партньорите по проекта.