Проект № 2.2.1.73194.264
“Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013

    Проект „Създаване на междууниверситетски център за управление на риска и оценка на превенцията на  технологичните и екологични рискове в Черно море” е съвместен проект на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Черноморски институт - Бургас, Морският университет в Констанца,  Националният морски университет в Одеса и се финансира със съдействието на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” 2007-2013 г. 

    Проектните дейности са насочени към разработването на методология за управление, оценка и анализ на рисковете в Черно море,  разработване на уеб-базирано приложение за наблюдение, контрол и мониторинг на замърсени и уязвими на замърсяване зони в Черно море, обучение за използването на разработеното по проекта уеб-базирано приложение, създаване на възможност за следдипломна квалификация по управление на риска и оценка на превенцията на технологичните и екологични рискове в Черно море, обособяване и оборудване на риск-инфо точка при всеки от партньорите.