• 29.05.2019

Кръгла маса в София на 6 юни ще търси отговори на горещите енергийни, правни и екологични въпроси в Черно, Балтийско и Средиземно море 

Пред какви предизвикателства и конфликти са изправени страните, граничещи с Черно, Балтийско и Средиземно море? Как могат да бъдат преодолени горещите и замразени конфликти в тези региони? Какво е бъдещето на енергийното сътрудничество и защо опазването на морските пространства е от ключово значение за сигурността, икономиката и живота в ЕС?

Отговорите и пътят към решаването на всички тези въпроси ще се опитат да очертаят водещи чуждестранни и български експерти, представители на централната и местната власт, политици и активисти на кръгла маса на тема "Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море – правни, икономически и екологични аспекти". 

Събитието, организирано от "Черноморски институт" – Бургас, ще се проведе в София на 6 юни с участието на представители на Европейския парламент, депутати от българския парламент, представители на МРРБ, МОСВ, водещи експерти от България, Гърция, Норвегия, Румъния и др.

Сред въпросите, които ще бъдат дискутирани, са състоянието на междудържавните отношения, сътрудничеството и релациите с ЕС на фона на политическите предизвикателства и рискове, които рефлектират върху икономическото и социално развитие. Обект на дискусия ще бъдат и диверсификацията на енергийните ресурси и реализирането на морските енергийни коридори, които обезпечават енергийната сигурност. Внимание ще бъде обърнато и на сътрудничеството в изследователската зона, което води до смекчаване на последиците от климатичните промени и повишава екологичната сигурност.

Целта на кръглата маса е да очертае акцентите на политиките и да предложи обсъждане на различни тези по тях с с цел засилване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни в рамките на ЕС, осигуряване на сътрудничество, партньорство и ефективност в постигането на син растеж. 

Кога: 6 юни 2019 г. 09:00 – 17:00ч

Къде: Гранд хотел "София", зала "Триадица", София, България

За повече информация: sofia.conference2019@gmail.com; тел: 0889221025

 

 Въведете коментар