• 11.10.2020

Създадено от Черноморския институт– Бургас

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Отворена е Сесия за набиране на доклади за списание "МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА" 2020

Организационният комитет на Националната кръгла маса „Морето-граница или врата“ Ви уведомява, че във връзка с пандемията COVID19, през 2020 година се ориентира към неприсъствени събития. По тази причина, докладите, предназначени за участие в изданието на Националната кръгла маса 2020, ще бъдат издадени в електронен сборник, без присъствено организиране на кръглата маса.

Тематичните направления, по които ще се приемат доклади, са следните:

  • Морето – политика и икономика

  • Морето – околна среда и екоиновации

  • Морето – бит и култура

 

Организационният комитет напомня правилата за подготовка на докладите:

Обем на докладите до 8 страници, вкл. снимковия материал (Times New Roman; space 1,5; size 12; /картинните и снимкови материали се представят като отделни файлове/). Докладите да бъдат придружени с кратко резюме на български и английски език.

Срок за представяне на докладите: 15 ноември 2020 година.

Във връзка с идеите на Националната кръгла маса, организираме електронен КОНКУРС ЗА ЕСЕ и електронен КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ДОКЛАДИ „Черно море и нашето бъдеще“.

В конкурсите могат да участват УЧЕНИЦИ от среден курс на обучение и СТУДЕНТИ. Конкурсите ще се организира по статут, който се разпространява на страницата на Черноморски институт www.blacksea.bg
 

Адрес за комуникация: black_sea_institute@abv.bg

Ще се радваме отново да бъдем заедно, макар и виртуално, обединени от идеите за развитие на Черноморския регион, за съхраняване културата и традициите на морските и речните региони, за интеркултурното взаимодействие, за развитие на екоиновациите в морските технологии и морския туризъм, за екосистемните политики и услуги, за политиките към влажните зони и за всичко, което е в интерес на хората и региона.

Очакваме ви!

 

Списание „Морето – граница или врата“

 

Издател на списанието:

Сдружение „Черноморски институт“
 

Научно ръководство:

Проф. Иван Маразов

Доц. Маруся Любчева

Проф. Диана Радойнова

Проф. Венелин Терзиев 

 

Редакционен комитет: 

Доц. Дончо Керемидчиев

Николай Кожев

Милен Димитров

Ивелина ПетроваВъведете коментар