• 16.10.2019

ПОКАНА

за Национална кръгла маса - "МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА"

Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,
Отворена е програмата за Националната кръгла маса за 2019 година под наслов  

"МОРЕТО И ХОРАТА"

Организационният комитет на Националната кръгла маса Ви кани да се включите в работата на Кръглата маса, която ще се проведе на 1 ноември 2019г. в Бургас. Точното място на заседанията ще съобщим допълнително.

Тематичните направления, по които ще работи Кръглата маса, са следните:

·      Морето – политика и икономика

·     Морето – околна среда и екоиновации

·     Морето – бит и култура

Ще се радваме отново да бъдем заедно, обединени от идеите за развитие на Черноморския регион, за съхраняване културата и традициите на морските и речните региони, за интеркултурното взаимодействие,  за развитие на екоиновациите в морските технологии и морския туризъм, за екосистемните  политики и услуги, за политиките към влажните зони и за всичко, което е в интерес на хората и региона.


Текстовете на участниците ще бъдат издадени в електронен сборник, публикуван в страницата на Черноморски институт (http://blacksea.bg), като обемът им не бива да надхвърля 8 страници, заедно със снимковия материал.

Можете да изпратите заявките си за участие най-късно до 25 октомври 2019 г. на имейл-адреса на Черноморски институт: black_sea_institute@abv.bg.

Приложено ще намерите покана с всички подробности.


Очакваме ви!

Патрон Маруся Любчева, Основател на Черноморски институт, член на ЕП мандат 2007 – 2009, 2013-2014

Организационен комитет:
Председател Милен Димитров, Председател на УС на Черноморски институт ;
Организационен секретар Ивелина Петрова /0895461913/;
Научен ръководител Проф. Иван Маразов;
Научен консултант Проф. Диана Радойнова,  Директор на Колежа по туризъм към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“Въведете коментар