• 02.10.2017

Кръглата  маса на тема „Нова европейска програма за умения - възможности и предизвикателства на национално и регионално ниво“,  организирана под патронажа на Момчил Неков и с  основен партньор  Черноморски институт - Бургас, се проведе при много голям интерес. На форума взеха участие представители на педагогическата и научна общност от Бургас, София, Пловдив, Кърджали, Монтана.

Програмата на форума изпълни очакванията   да се дискутират важни и актуални проблеми, свързани не само с Европейската програма за умения, но и с проблеми, имащи отношение към концепцията за професионално образование и реформите в образователната система.

Европейската част на програмата беше представена от  Ана Мария Ногиейра, експерт по образователна политика в Комисията по образование и култура на ЕП и Стивън Бенбридж – Отдел умения и политики на пазара на труда в Европейския център за професионално обучение.  

Българските експерти представиха добри практики, но не отминаха и проблемите, пред които са изправени учители и ученици: Виолета Илиева, началник Регионално управление на  образованието, МОН, Красимира Брозиг - Главен секретар на НАПОО, Мария Ганова - експерт по  професионално образование и обучение, Юлиян Петров - Председател на Синдикат „Образование към КТ „Подкрепа“, Константин Янков - Председател на Регионалния учителски синдикат към КНСБ, Павлина Градишка – директор на Професионална гимназия по туризъм, Бургас.   Засегнати бяха и проблемите на висшето образование, неделима част от професионалното образование с ясните послания на проф. Галя Христозова – ректор на БСУ и доц Мария Нейчева.

Участниците в кръглата маса приеха заключителна резолюция, която ще бъде представена на институциите, които управляват образованието у нас.

По време на форума бяха анонсирани и предстоящите  Дни  на професионалното образование в периода 20-24 ноември, организирани от МОН и Седмицата на професионалното образование в Брюксел.Въведете коментар