• 04.12.2014

 

КРЪГЛА МАСА „МОРЕТО- ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА“

Тема 2014: „Паметта на водата“

05.12.2014

Заседателна зала  на Факултет по обществени науки, Университет «Проф. Д-р Асен Златаров» – Бургас

9, 30 – 10, 00 ч. Регистрация на участниците

10.00 ОТКРИВАНЕ

Пленарни сесия:

10-10,20 ч. : Доц. д-р Маруся Любчева, Черноморски институт, член на ЕП, мандат 2007-2009, 2013-2014Черно море – зона на безопасност и сигурност.

10, 20-10,40 ч.: Проф. дин Диана Радойнова, д-р Чавдар Карабаджаков, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас:  Документален филм „Фороските води – люлката на днешен Бургас“.

10,40-11,00 ч.: Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова, Институт за социология при БАН:  „Паметта за водата“.

 

Първа секция „Културни, исторически и етнографски проблеми на водните пространства и територии“

Първо заседание : Модератор  Проф. Диана Радойнова

11,00-11,15 ч.: Олга Колот, Черноморски държавен университет „Петър Могила“, гр.  Николаев, Украйна: Концептът „вода“ във фолклора на българите от с Търновка в Украйна“.

11,15-11,30 ч: Проф. Неделчо Неделчев, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: „Водата в тайните географски открития на викингите“.

11,30-11, 45 ч: Дария Панова, ИЕФЕМ при БАН: „Паметта за водата в пътеписа на Н. Начов "До Бруса и назад“.

11,45-12,00 ч:  Татяна Щерева, Етнографски музей-Варна: „За мястото и ролята на съпругата в моряшкото семейство. (По материали от Варна, 70-те и 80-те години на ХХ век.).

12-12,30 ч. Дискусия.

12,30-13,15 ч. Обяд.

 

Второ заседание : Модератор проф. Неделчо Неделчев

13,15-13,30 ч.:     Д-р Миглена Петкова, РИМ - Велико Търново: "Сакрални пространства, свързани с лечебната сила на водата".

13,30-13,45 ч.: Д-р Константин Господинов, Мартин Гюзелев, Регионален исторически музей-Бургас:  Било ли е Мандренското езеро плавателно  за морски кораби?

13,45-14,00 ч.: Добринка Костова, Етнографски музей, гр. Елхово: "Водата в празнично-обредната система на населението от Странджа и Сакар“.

14,00-14,15 ч.:  Доц. Дончо Керемидчиев, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас:  "Овчарите на "мерия" по Черноморието през зимата."

14,15-14,30 ч:      Маринела Стоева, Детелина Христова, Даниела Христова, студентки от специалност ПОБЕИ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас:  „Водата като носеща знание и памет в обреда „Еньова буля“ в село Факия.“

14,30-14,45 ч.:     Надя Василева, РИМ - Велико Търново: „Янтра тече и разказва“. Представяне на резултати от теренна експедиция на Етнографски музей Велико Търново.

14,45-15,00 ч.: Нейко Решовски. "Морето и кодът на детското".

15,00-15,30 ч.: Дискусия.

15,30-16,00 ч.: Кафе-пауза.

 

Трето  заседание : Модератор Татяна Щерева

16,00-16,15 ч.:     Оксана Харчук,  Черноморски държавен университет „Петър Могила“, гр.  Николаев, Украйна: „Украинско- болгарские фразеологизмы  с  семантическим  компонентом „вода“.

16,15-16,30 ч: Гергана Данабашева, Регионален исторически музей-Бургас: „Изображения на водоплаващи птици в  археологически находки по българските земи“.

16,30-16,45 ч.:  Димитър Митев, Светла Липчева, студенти от специалност ПОБЕИ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: „Аязмото на манастира „Свети Животоприемний източник” край с. Голямо Буково – свещена или нечиста вода“.

16,45-17,00 ч.: Александър  Александров, Фондация „Морски съдби“, Варна:  „Някои възможности за преструктуриране на Българската морска образователна система“.

 

Втора секция „Икономически, екологически и технологични аспекти  на водата“

Първо заседание: Модератор Доц. Маруся Любчева

 

11,00-11,15 ч.: Доц. Любчо Любчев,  експерт „Технологични рискове” Проект IUCRISKMAN:  Предизвикателствата на технологичните рискове в Черно море.

11,15-11,30 ч.: Д-р Соня Стефанова, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: Морската вода като памет за отношението на цивилизацията към нея.

11,30-11,45 ч.:  Пламен Аспарухов, «Варна Пласт» ООД: Екзотехнологии за здраве: Грандер, Пенергетик и Рейгард.

11,45-12,00 ч: Милен Велев, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: „Състояние и основни предизвикателства на пазара на труда в Бургаска област“.

12.00 -12.10ч: Проф. Валентин Ненов „Проекти, свързани с ареала на Черно море”

12.10-12.20ч. Доц. Ирена Марковска „Университет „Проф.д-р Асен Златаров” – водещ в проекта за създаване на Междууниверситетски център за оценка на риска за превенция на технологични и екологични рискове в Черно море”

12,20-12,40 ч. Дискусия.

12,40-13,15 ч. Обяд.

Второ заседание: Модератор Милен Димитров.

13,15-13,30 ч.: Ангел Димитров,  Черноморски институт, експерт проект  IUCRISKMAN: Визуализация на рискови зони с използване на ГИС за оценка на екологични и технологични рискове в Черно Море.

13,30-13,45 ч.: Владимир Канев Асоциация „Обединени експерти”, експерт проект  IUCRISKMAN: Управление на превенцията след анализ на риска от замърсяване на Черно море с нефтопродукти - общи интеграционни фактори и  зони на поражения.

13,45-14,00 ч.: Рою Роев, Water Monitoring Zlatuna-RR, Варна: Безопасна вода за децата в плувните басейни.

14,00-14,15 ч.: Доц. Любчо Любчев,  експерт „Технологични рискове” Проект IUCRISKMAN:   Биосорбенти за ликвидиране на нефтени разливи в морски води.

14,15-14,30 ч.: Пламен Аспарухов, «Варна Пласт» ООД: Бионосители  - честотна  профилактика  и терапия на почви и растения.

14,30-14,45 ч.: Д-р  Розалин Янев,  Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: „Проблеми на балнеолечебния туризъм по примера на Болница за рехабилитация, НК-община Баните, Смолянско“.

14,45-15,00 ч.:  Доц. Катя Илиева, Донка Калудова, Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас: "Физиологично значение на водата в съвременното хранене".

 

15,00-15,30 ч.: Дискусия.

15,30-16,00 ч. Кафе-пауза.

 

Трето заседание: Модератор доц. Катя Илиева

16,00-16,15 ч.: Владимир Канев,  Асоциация „Обединени експерти”, експерт проект  IUCRISKMAN: „Използване на Интернет система за управление на превенцията след анализ на риска от замърсяване на Черно море с нефтопродукти“.

16,15- 16,30 ч. : Владимир Гамза,  Николаевски държавен университет „В. О. Сухомлински“, Украина: Градинари-гурбетчии в Северното Причерноморие.

16,30-17,00 ч. Дискусия.

17,00-17,30 ч. Обща дискусия на участниците в Кръглата маса.

Заключително слово на доц. Д-р Маруся Любчева.

Закриване на Кръглата маса.

 

17,30 ч. Коктейл за участниците в Кръглата маса.

 

Доклади:

Доц. д-р Неделчо Неделчев, Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургас – „Тракийската република на долонките на Проливите“.

Константин Господинов, Археологически музей, Бургас - „Локализацията на Авлеутейхос според Периплуса на Ариан“.

Доц. д-р Дончо Керемидчиев, Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургас – „Старото бургаско пристанище“.

Нейко Решовски, Професионална гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“, Бургас -  „За една уникална ученическа експедиция по бургаското Черноморие“.

Мартин Гюзелев, Археологически музей, Бургас - „Описание на входа на Понта: фрагмент №1 от Дионисий Бизантийски – Анаплус на Боспора“.

Петя Кудева, Професионална гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“, Бургас-  „Към историята на Черноморския регион през средновековието”.

Проф. дпн  Наталия Николаенко, Николаевски държавен университет „В.О. Сухомлински“, Украина - "Административный ресурс на парламентских выборах 2012 года на примере Причерноморского региона Украины".

12, 30 – 13, 30 ч. - Обедна почивка.

 

13, 30 – 14, 15 ч. : Следобедна пленарна сесия.

Доклади:

Проф. дин Рачко Попов, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН – „За един религиозен култ в селищата по нашето Черноморие  в миналото и днес“.

Проф. дин Иван Карайотов, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ - "Херсонесос, Ориоспотамо, Падама (Пристанище пред устието на Ропотамо)".

Доц. д-р Милчо Скумов, Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургас – „Музеят на солта в Поморие на 15 години – един скромен, но обещаващ юбилей“.

 

14, 15 – 15 ч.:  Направление „Туристически дестинации до българските водни басейни. Екология на морския и речния туризъм“.

Доклади:

Гл. ас. д-р Соня Стефанова, Колеж по туризъм, Бургас – „Нефтените разливи в Черно море и отрицателното им въздействие върху туризма“.

Гл.ас. Теодора Ташева, Колеж по туризъм, Бургас – „Ресурси за развитие на алтернативния туризъм по българското Черноморие“.

Гергана Данабашева,  студентка в Колеж по туризъм, Бургас – „Здраве и красота от морето. За една привлекателна перспектива пред поклонниците на морските дарове“.

 

15 - 15, 30 ч. Кафе-пауза.

 

15,30 – 17 ч.: Направление  „Културологични, етнографски и лингвистични аспекти на живота покрай големите водни басейни“ .

Доклади:

Доц. дин Владимир Гамза, Николаевски държавен университет „В.О. Сухомлински“, Украина – „Фолклорът на българските преселници в Украинското Причерноморие като културно-исторически феномен“.

Доц. д-р Венета Янкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ – „Морето като разказ. Образите на морето в родови предания от Североизточна България“.

Д-р Чавдар Карабаджаков, д.м., Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургас – „Таласофобията  и нейното преодоляване – психотерапевтични подходи“.

Кремена Дюлгерова, студент-магистър при Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургас – „Топоними и хидроними  в лексикалния фонд на населението от Крайморска Странджа: етнически, семантични и семиотични аспекти“.

Кап. Александър Александров, Фондация „Морски съдби“ – „Има ли България морска култура“.

Златка Ставрева, фолклорен изпълнител -  „Морски мотиви в странджанския и тракийски фолклор”.

 

17–17,30 ч.: Направление „Зелени енергии, екологизиране на икономиката в Черноморския регион”.

Доклади:

Сабина Недкова, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас – „Технологични рискове и човешка грешка в проблемите на Черноморския басейн”.

Владимир Канев, Сдружение „Обединени експерти” - „Черно море 2020. Как да доплаваме до там? - Лодка, ракета или интернет”.

 

Съпътстваща програма.

18 ч.  Коктейл за участниците.


Коментари

  • Изпратено от Снежина Георгиева на 11/16/15 12:37pm

    Смятам тази инциатива за изключително интересна. От 15 години се занимавам с проблемите на таласотерапията- морелечението.Защитила съм докторат по темата.Като кинезитерапевт и преподавател в Медицински колеж- Бургас, правя всичко въжможно да популяризирам използването на морелечебните фактори в лечението и рехабилитацията на редица често срещани заболявания със социална значимост. С удоволствие ще участвам на 04.12.2015 год.


Въведете коментар