• 15.08.2016

'BLUE DANUBE' EVENT: LET'S KNOW BETTER THE DANUBE REGION Събитие  "Синият Дунав": да знаем повече за Дунавския регион

Дунавската  Транснационална Програма организира в Букурещ (Румъния) на 29 септември 2016 събитието "Синият Дунав - Дунавска Транснационална Програма: ключов инструмент за подкрепа на водата като транснационален ресурс". Това събитие е първото от поредица  тематично-фокусирани конференции с цел да се превърне във форум за стимулиране на дискусия по избрана тема. След  тази дискусия, при  поканите за представяне на предложения и DTP проектите, участниците  ще се справят по-добре с нуждите и предизвикателствата на Дунавския регион.Регистрацията за  събитието  е отворена на www.dtpevent.eu.Въведете коментар