• 11.06.2018

Водени от идеята за мирно, сигурно и устойчиво развитие на Черноморски регион;

Като представители на страна – част от Черноморския регион и страна – член на ЕС 

ОТПРАВЯМЕ ПОСЛАНИЕ към предстоящата среща  на високо ниво 

ДА ПРИЕМЕ КАТО СВОЙ ПРИОРИТЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

 

 

MINISTERIAL DECLARATION TOWARDS A COMMON MARITIME AGENDA FOR THE BLACK SEA

 

Burgas Vision Paper - A Blue Growth Initiative for Research and Innovation in the Black Sea

 

 

Този дневен ред ще даде гаранция и възможност за правителствата на Черноморските държави да предприемат необходимите стъпки за изработване на Национални стратегии за прилагане на интегрираната морска политика и ПОСТИГАНЕ НА СИН РАСТЕЖ С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕИ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН В ЗОНА НА КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  в интерес на гражданите от Черноморския регион.

 

От участниците в Кръглата маса 

Бургас, 29 май, 2018 г.

 

Кръглата маса е организирана от Черноморски институт и е проведена като съпътстващо събитие в програмата на Европейския ден на моретоВъведете коментар