• 18.03.2019

На 21.05.2019г.от 10.00 часа,в офиса на сдружение ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ- ул. „Фердинандова” № 5, по инициатива на Управителния съвет на сдружение ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ,ще се проведе заседание на Общото събрание на Сдружението с дневен ред:

  1. Избор на членове на УС на сдружение ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ;
  2. Избор на председател на УС на сдружение ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ;
  3. Изменение на Устава на сдружението

 

При невъзможност да присъствате на заседанието на Общото събрание, моля своевременно да уведомите  УС.

 

Моля заповядайте на събранието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Милен ДимитровВъведете коментар