• 24.05.2018

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО’ 2018

ЧЕРНОМОРСКИ ХОРИЗОНТИ’18        

Под патронажа на г-н Вълчо  Чолаков, Областен управител на Бургаска област

Събитие:       Специално издание на Националната кръгла маса „Морето – граница или врата“

Тема: „Съвременният диалог за Черноморския регион – зона на добросъседство, сътрудничество и партньорство“

Място:            Експозиционен център „Флора“, зала №1, Бургас

Дата/Час:                29.05.2018 от 14.00

 

ЦЕЛ: 

Да постави на дискусия въпросите за сътрудничеството в Черноморския регион – един от важните и перспективни европейски морски региони. Предстоящият диалог за изграждане на Дневен ред за развитието на Черноморския регион  и подготовката  на Национална интегрирана морска стратегия изисква публичност  на дискусиите и участие на тлажданите при формулиране на приоритетите и мерките за изпълнение. Провеждането на тази дискусия, свързано с отбелязването на Европейския ден на морето е целенасочено, за да се отдаде необходимата значимост на приоритетите на Европейската Интегрирана морска политика, да се очертаят перспективите и предизвикателствата при постигането на син растеж  и  за да участват възможно повече заинтересовани страни 

 

УЧАСТНИЦИ: 

Представители на Европейски и Национални институции, регионални и местни власти, университети, образователни структури, културни институти, неправителствени организации, граждани.

 

ПРОГРАМА

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вълчо Чолаков, Областен управител, област Бургас

Руска Бояджиева– Зам.- кмет на Община Бургас

Маруся Любчева, Член на Европейския парламент, мандат 2007-2009, 2013 – 2014

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Дискусия 

 

  • Съвременният диалог за Черноморския регион – зона на добросъседство, сътрудничество и партньорство

Светослав Стоянов

Европейска комисия, ГД „Морско дело“ 

  • Черноморски културни коридори

/Цивилизациите в  крайбрежните региони, Светлините на черноморските фарове/

Таня Христова, Член на Комитета на регионите 

  • Регионално и икономическо сътрудничествов Черноморския регион

/Урбанизация на крайбрежните територии, Туризъм, Търговски коридори/

Министерство на регионалното развитие 

  • Предизвикателствата в Черноморския регион/политически, социални, икономически, екологични /

Любомир Кючуков, Европейски Институт за Регионални Изследвания 

 

  1. Изложба от ученически конкурс за рисунка  „Черноморски хоризонти“ 

            

 Въведете коментар